Bankgironummer för medlemsbetalningar

Svensk knivförenings bankgironummer för bl.a. medlemsavgifter är 121-2141.
Det gamla postgirokontot är inte längre giltigt.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.