Utlandsinformation

Vid betalning från utlandet ange följande
IBAN kontonummer IBAN SE45 6000 0000 0004 8889 2341
BIC-kod (SWIFT-adress): HANDSESS
Kontohavare: Svensk Knivförening
c/o Peter Andersson
Föreningsvägen 7
826 72 Sandarne

Om du inte har tillgång till banktjänster på Internet, gå då till ditt eget bankkontor och be dem överföra beloppet till ovan angivet IBAN och BIC.

Comments are closed.