Utlandsinformation

Vid betalning från utlandet ange följande
IBAN kontonummer IBAN SE45 6000 0000 0004 8889 2341
BIC-kod (SWIFT-adress): HANDSESS
Kontohavare: Svensk Knivförening
c/o Peter Andersson
Föreningsvägen 7
826 72 Sandarne

Inom EU samt Norge och Island kan sk ”EU-betalning” utnyttjas.

Med det avses ”…betalning i EUR eller SEK med ett belopp på högst EUR 50.000 eller SEK 500.000 och som innehåller korrekt IBAN och BIC (SWIFT-adress). Betalningen skickas som normalbetalning och avsändaren betalar sina kostnader och mottagaren sina.”

Det finns en överenskommelse mellan angivna länder att en sådan EU-betalning inte får kosta mer än motsvarande inhemska betalning.

Varje bank har dock sin egen prislista på tjänster, så hur mycket du debiteras måste du själv kolla med din egen bank. Typiskt är dock betalning via Internet kostnadsfritt.

Om du inte har tillgång till banktjänster på Internet, gå då till ditt eget bankkontor och be dem överföra beloppet till ovan angivet IBAN och BIC. Men fråga först hur mycket det kostar dig.

Comments are closed.