Bli medlem

Du som vill bli medlem i vår förening…
…betalar in medlemsavgiften, för närvarande SEK 275/kalenderår för boende i Sverige och SEK 325/år för boende utomlands (för att täcka portokostnaderna).

Det går även att bli stödjande familjemedlem för SEK 100.

Beloppet betalas till föreningens, bankgirokonto 121-2141 och glöm inte att tydligt ange namn och adress.

Skulle (t ex vid betalning via Internetbank) fältet för meddelande till föreningen vara för kort för att få in fullständigt namn och adress, skriv då bara in namnet. Men skicka då också ett mail till kassören (finns under Styrelsen ), där fullständigt namn och adress anges samt tidpunkt för inbetalningen.

Du som redan är eller har varit medlem anger detta i meddelanderutan och har du tillgång till ditt gamla medlemsnummer så fyller du i det. Om du varit medlem på en annan adress, ange även den gamla för att undvika dubbelföring. I likhet med ovan så är ett mail till kassören välkommet.

Betalar Du före mitten av februari så får Du tidningen Knivmakaren utan fördröjning from nr 1. Blir du medlem senare under året sänds tidigare nummer ut till dig.

Du kan även bli medlem genom att Swisha 275 kronor till 1235342464 så är du medlem året ut. Glöm inte att skriva NAMN OCH ADRESS som meddelande, så att du inte missar några nummer av Knivmakaren.

Är du under 18 år?
Under året får de tjugo först anmälda knivmakar- ungdomarna under 18 år medlemskap utan kostnad. Skicka in en anmälan till vår kassör.

Välkommen in i en förening där vi vill sprida så mycket som möjligt om kunskaperna vad gäller knivmakeriet – mässor, tävlingar, hur att göra, historik m.m.

Adressändring – se vår tidning Knivmakaren

Bor du utomlands och vill bli medlem klicka här!

If you live abroad and want to become a member click here!

Comments are closed.