logo

Söderhamns Knivgille bildades våren 1995 av ett antal kniventusiaster. Vi ville verka på ett lokalt plan för att sprida intresset av den svenska knivkulturen. Medlemsantalet har dom senaste åren legat på ca 50 personer bosatta i södra Hälsingland med huvuddelen i Söderhamnsområdet.

Föreningen har sedan starten årligen arrangerat en knivtävling/utställning som fått mycket god respons i övriga Kniv-Sverige.

Vi har bl.a. vid två tillfällen arrangerat Kniv-SM, år 2000 och 2010. Kniv-SM 2010 blev en succé med en fin utställning i både SM och Damasteelcup.

Några av föreningens medlemmar har haft framgångar på tävlingar runt om i Sverige, i utlandet och på hemmaplan. Nämnas kan namn som: Johnny Axling, Owe Wallin, Stefan Heldt, Anders Regnander, Mats Holmberg och stig Åkerblom.

Föreningen strävar efter att sprida intresse och kunskap om kniven . Detta gör vi bl.a. genom vår utställning samt deltagande på olika arrangemang. Inom föreningen förekommer pysselkvällar, föreläsningar och studieresor. Vår förhoppning är att den Svenska knivtraditionen kommer att utvecklas vidare i positiv riktning och att flera börjar med knivslöjd eller får ett allmänt intresse för knivar.

Föreningens bankgiro: 5958-1199
Bank: Swedbank

Medlemsavgiften är 100 kronor per år.