Ärans Hus

ÄransHusÄrans Hus är en hederstitel som tilldelas personer som haft stor betydelse för knivmakeriet i Sverige. Det är styrelsen för Svensk Knivförening som utser de personer som tilldelas denna hederstitel.

2006 Stol nr 1,  Kaj Embretsen
Motivering: “Han är den som betytt mest för att göra svensk knivkonst känd utanför landets gränser, samt en av dem som tydligast vågat visa vägen för svenskt knivmakeri.
2008 Stol nr 2, Conny Persson
Motivering: “Han är en sann pionjär inom damasksmidet som med sin noggrannhet och känsla för stålet har lett utvecklingen för svenskt smide framåt till dagens internationella topposition
2009 Stol nr 3, Anders Höök
Motivering: “Han är en sann eldsjäl och pionjär inom svenskt knivmakeri och personifierar för de flesta det som kommit att vara själva grundvalen för vår utställnings- och tävlingsverksamhet.
2010 Stol nr 4: Jan Bergstrand
Motivering: “Han är en stor profil i Knivsverige med en aldrig sinande entusiasm. Hans idérikedom, konstnärskap och hans brinnande intresse för att driva utvecklingen inom svenskt knivmakeri är unikt.
2011 Stol nr 5: Stig Åkerblom
Motivering: “Hans ledarskap och engagemang har verksamt bidragit till att forma Svensk Knivförening och utveckla knivmakarrörelsen i Sverige
2012 Stol nr 6: Jonny W Nilsson
Motivering: “Som en av Sveriges skickligaste knivmakare har Jonny, med sin unika kompetens, satt både gravyr och hornknivsmakeri på världskartan. Detta faktum tillsammans med ett mångårigt engagemang i Svensk knivförening gör att JWN tilldelas stol nr 6 i Ärans Hus.
2013 Stol nr 7: Owe Wallin
Motivering: Owe har under sina år i Ludvika och annorstädes bjudit på sig själv och gärna delat med sig av de upptäckter som har sporrat honom att utveckla nya enkla lösningar till såväl skaft som slida. Kort sagt en hjälpsam kollega inom våra led till gagn för såväl nybörjaren som eliten.
2015 Stol nr 8: Laszlo Balatoni
Motivering: “Under snart två decennier har Laszlo Balatoni varit med och utvecklat det moderna knivmakeriet i Sverige. Hans enkla linjespel till hjälp för smakfull form och funktion har satt sin prägel på alltifrån bladsmide till dagens premierade tävlingsknivar och visat såväl den erfarne knivmakare som nybörjaren vägen till att finna harmoni mellan blad och skaft i hantverket.
2017 Stol nr 9: Anders Hedlund
Motivering: “Anders har blivit en av svensk knivmakarkonsts internationella fixstjärnor, som dessutom fortfarande ser det som en självklarhet att på ett vänligt och pedagogiskt sätt hjälpa andra att utvecklas. Genom sina tävlingsframgångar har han dessutom flyttat gränserna för vårt konsthantverk.”
2019 Stol nr 10: Jan  Martinsson
Motivering: ”Jan Martinsson har på ett unikt sätt varit med och påverkat knivverksamheten i Sverige genom lokalt och nationellt förenings-
arbete, kursverksamhet, författarskap och som domare i många sammanhang, kort sagt inom alla tänkbara områden.”

Comments are closed.