Bli medlem

Du som vill bli medlem i vår förening…
…betalar in medlemsavgiften, för närvarande SEK 275/kalenderår för boende i Sverige och SEK 350/år för boende utomlands (för att täcka portokostnaderna). Det går även att bli stödjande familjemedlem för SEK 100. Beloppet betalas till föreningens, bankgirokonto 121-2141 och glöm inte att ange namn och adress. Du som redan är eller har varit medlem anger detta i meddelanderutan och har du tillgång till ditt gamla medlemsnummer så fyller du i det.
Du kan även bli medlem genom att Swisha 275 kronor till 1235342464. Glöm inte att skriva NAMN OCH ADRESS som meddelande, så att du inte missar några nummer av Knivmakaren.
Betalar Du före mitten av februari så får Du tidningen Knivmakaren utan fördröjning från och med nummer ett. Blir du medlem senare under året sänds tidigare nummer ut till dig.
Skulle (t ex vid betalning via Internetbank) fältet för meddelande till föreningen vara för kort för att få in fullständigt namn och adress, skriv då bara in namnet. Men skicka då också ett mail till kassören (finns under Styrelsen ), där fullständigt namn och adress anges samt tidpunkt för inbetalningen.

Bor du utomlands och vill bli medlem klicka här!

If you live abroad and want to become a member click here!

Comments are closed.