Om föreningen

Svensk Knivförening är en ideell förening som vill samla alla med ett intresse för knivar och knivmakeri i hela Sverige och även i andra länder. Föreningen startades 1988 av ett antal kniventusiaster, knivsmeder och materialleverantörer. Vi är c:a 1500 medlemmar, även från Norge, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Holland samt USA.

Svensk Knivförening vill ge dig en möjlighet att ansluta till en organisation som arbetar för att utveckla knivmakeriet på alla områden. Det kan gälla design av knivar, nytänkande, tradition, materialval, tillverkningsmetoder, regler för knivtävlingar etc. Inte minst ges en möjlighet att på mässor, tävlingar och seminarier bl.a. träffa andra knivmakare för ett utvecklande erfarenhetsutbyte om knivmakeriet.

Svensk Knivförening erbjuder med ett medlemskap i föreningen, bl.a:

  • Medlemstidningen Knivmakaren, som utkommer med 4 nummer per år och innehåller massor av artiklar, knivbilder och bl a någon knivskola varje år med information och illustrationer om hur man tillverkar en kniv från grunden till ett färdigt alster.
  • Medlemspris på utbildningar arrangerade av oss.
  • Tillgång till aktuell information och givande diskussioner på vår hemsida och på sociala medier. Du finner uppgifter om föreningen, knivtävlingar, regionala knivutställningar samt länkar till andra knivföreninger, skickliga knivmakare samt materialleverantörer.

Comments are closed.